jméno:
  pamatovat si jméno
prosím nevyplňovat

Gat 
3.8. / 10:05 
a jsem s tebou za stejno - je mi jedno, jestli to bude v p?tek nebo v sobotu.. :)
Gat 
3.8. / 10:04 
Vo???ku, Gat nikoho nediskriminuje.. :) D?my nejsou vylou?eny, jen se p?edpokl?d?, ?e p?i sestav? PKO budou se prob?rati t?mata pov?cero mu??m bli???.. :-))
Budka 
3.8. / 09:31 
Zdar co to dat na 1.9.07 v sobotu. Pro me by to bylo lepsi nez patek,bo v patek mame cut off, ale pokud osatnim vyhovuje patek,tak je to OK. Bofor
Vo???ek 
3.8. / 07:33 
R?d zji??uju, Gate, ?e moje p??n? je pro Tebe ?kolem :-)))
Jo, n?jak? akce ve Lhot? by mohla bejt fajn. Posed?t venku u kultur?ku, pop?t a pokecat, t?eba p?ed t?m d?t i ten tr?nink. A mo?nost noclehu tam je, n?? bar?k je tam pr?zdn?. Gate, pro? ale ta diskriminace holek, o tom j? nic ne??kal ! Jen a? d?my p?ijedou taky, aspo? se nebudu muset koukat jen na v?s :-)))
Datum je mi jedno, zat?m m?m volno furt. ?ili i ten posledn? srpen by mi vyhovoval.

Jo, vid?l jsem fotky ze Sousedovy oslavy, co d?lal Ludva. Docela kvalitn? zb?silost :-))) Nap??klad sn?mek Budky s bamb??ou na hlav?, kterak se ve v??epu schov?v? za mucholapku, to je vylo?en? nov? fotka do sestavy...:-))) A je tam f?ra dal??ch obr?zk?.
Soused 
2.8. / 13:10 
Copak zaru?it ??ast samoz?ejm? nem??e nikdy nikdo, existuj? p?ece ty PRIORITY:-) Tak?e zat?m se to r?suje p?edb??n? na toho 31.8., zamluv?m m?sto, zm?nit se to d? kdykoliv
Gat 
2.8. / 12:09 
a hobla o st?l!! :-)))
?dim??ek 
2.8. / 12:08 
To nen? ?patn? n?pad??ek...jin?? hlasuju t?? sp?? pro p?te?n??ky...

To Jous: ??m? p?dem to zat?m nevypad? na fotb?lek v R?do?ce, ale p?ed tou hospodou bych navrhoval tr?nink ve Lhot? (a zakon?en? NA RA?ANECH!!).
Jousek 
2.8. / 11:47 
Mohu pouze a zat?m bez z?ruky 31.8.
Soused + Gat 
2.8. / 11:37 
TO v?ichni: Byl n?m zad?n ?kol (od koho z?m?rn? nezmi?uji, vi? Vo???ku:-) Budka n?m vnuknul my?lenku, kterou jsme rozvinuli - sej?t se ve Lhot? na pivu a probrat spoustu mu?sk?ch z?le?itost? (d?my prominou).. :-) Navrhujeme v?em sch?dn? term?n srpen/z??? (24.8. nebo 25.8. nebo 31.8. nebo 1.9.) a p?edpokl?d?me ??ast v hojn?m po?tu! Pojede se mo?n? na Ra?ana!
Soused 
1.8. / 15:02 
Kdykoliv, ale r?d bych se stavil tak po poledni - je u? Na R??ku otev?eno?:-)
Jousek 
1.8. / 13:38 
Volal Jelen, pr? se chyst? turnaj fotbalu, 8+1, v Radovesnic?ch II, 1.9.2007 ... cca 3 z?pasy. Co kdo na to ?
Lud?nek 
1.8. / 12:59 
Ahoj, Sousede na kolik?tou? M?l bych b?t doma.
Soused 
1.8. / 08:42 
TO Ludva: Bude v p?tek Ludva doma p?es den?
Soused 
31.7. / 08:37 
Nene, tu si nech?m na lep?? ud?losti:-)
K? 
30.7. / 20:21 
Sousede a to byla ta "kulat? de??ovka"?
Gat 
30.7. / 13:08 
Bude-li hl?d?n?, bude bowling.. :)
Jitka a Budka 
30.7. / 11:05 
Zdrav?m v?echny. Dlouho jsme si spole?n? nezahr?li bowling, tak m? napadlo, ?e by jsme to mohli zase zkusit. Navrhuji term?n 15.9. kolem 20h. Dostate?n? doba, pokud by cht?l n?kdo tr?novat:-).
Pros?m dejte mi v?d?t jestli se V?m chce a zda se to hod?, pop?. budem hledat vhodn?j?? term?n. Douf?m, ?e n?m to klapne.

Soused 
30.7. / 10:02 
Zdar, Karle, Ludvo, Bambu?o - gratuluju Ti k p?edkulatin?m:-) Promi?, ?e jsem v sobotu nedorazil (mimojin? i s tv?m pullitrem), ale m?sto piva jsem si dop??val slivovice. Na krk:-)
Budka 
30.7. / 08:53 
Zdar Jousku a Majko gratulace.
Jousek 
29.7. / 22:55 
Kolouch?m zdar!

PS: Dnes Jouskovic sm??en? p?r dobyl v?hlasn? sportovn? p?tiboj TPCA a veze dom? POH?R!!!!!! Kdyby to n?komu nedo?lo, tak jsme byli prvn?...:)
K? 
27.7. / 11:50 
Jeliko? o v?kendu se nedostanu na net, tak Lud?nkovi p?eji p?kn? narozeninov? posezen? na r??ku no a tak? nem??u zapomenout na Kolou?ka a jeho v?ro?? :o)
Lud?nek 
27.7. / 11:37 
Ahoj, kdy? na to p?ijde m??u tam b?t od r?na....ale asi tak v 18:00
Budka 
27.7. / 09:59 
Zdur dorazil bych tam na 18.00 do Oseka, tak na hodku a pul. V kolik tam Ludvo budes?
Vo???ek 
26.7. / 21:07 
?uz, zdrav?m v?echny Nuly i ostatn? ??sla. Hele, kdy? n?kdo pojede k tomu Ludvovi na oslavu narozenin, dejte v?d?t. Sta?? neSerMeSkou ?dimovi, nebo mu p??mo zavolejte. J? bych jel, vzal bych auto a mohl n?koho sv?zt. Mohl by to bejt dobrej po?undrovej tah.
Lud?nek 
26.7. / 11:36 
V sobotu 28.7. cca mezi 18 a? 19 hodinou vyr???m na r??ek. Kdo m? z?jem zaj?t na pivko a? se dostav?. Span? je mo?n? u n?s.
Te? u? jen z?le?? zda n?kdo p?ijede.....
Lud?nek 
26.7. / 11:34 
Ahoj, no uf bylo ?e jsem se dopl?cal z n?dra?? dom?, dok?zal zapnout pc a napsat uf.
?undr byl dobr? jako obvykle. N?kdy bylo hezky, n?kdy pr?elo, n?kdy foukalo, n?kdy smrd?lo, n?kdy veselo, n?kdy smutno. Prost? klasika. Jsem spokojen.
Soused 
26.7. / 09:18 
Ludva ud?lal uf, jako kdy? v?em tahal b?gly?!:-)
?dimera 
26.7. / 08:53 
Barva
Budka 
26.7. / 08:41 
Zdar Ludvo. Co to je uf? Co cundr?
meda 
26.7. / 00:50 
Zdar,

konkuren?n? frakce ?undru z harrachova zdrav? po 5 budvarech a 4 slivovovic?ch. M?da a Drn. P?ijedte pob(l)ejt.